|

Як обрати освіту?

Більшість абітурієнтів, визначившись із майбутньою професією, стикається з однією не менш гострою проблемою – вибором вищого навчального закладу. На сьогодні в Україні існує близько 1000 ВНЗ. Навіть використовуючи найновішу та найбільш повну довідникову інформацію, абітурієнту досить складно визначити переваги та недоліки певного закладу. Правильний вибір можна зробити лише на основі власних вражень під час відвідування Дня Відкритих Дверей у навчальному закладі, на основі кількох незалежних рейтингів кращих ВНЗ країни та під час безпосереднього спілкування зі студентами цього закладу на форумах сайтів ВНЗ.

Що дає вища освіта? Здобуваючи вищу освіту, кожен студент отримує індивідуальні завдання, виконання котрих потребує пошукової, дослідницької та аналітичної роботи. Таким чином, ти привчаєшся не лише вчитися, а й знаходити ґрунтовні відповіді на будь-які запитання та ефективно вирішувати поставлені задачі. Вищу освіту в Україні мають люди, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали диплом державного зразка. Вищі навчальні заклади третього рівня акредитації – це заклади, у яких здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста і за окремими спеціальностями – рівня магістра.

Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації – це заклади, що здійснюють підготовку фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста і магістра з усіх спеціальностей. Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють навчальні заклади таких типів:

Університет – це багатопрофільний вищий навчальний заклад VI рівня акредитації, що проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, надає глибокі теоретичні і практичні знання, є провідним науково-методичним центром, тобто проводять власні наукові дослідження з залученням до цього студентів, має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів. Відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення. Існують класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі тощо) університети.

Академія – вищий навчальний заклад VI рівня акредитації, що проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки і виробництва, освіти, культури і мистецтва, надає глибокі теоретичні і практичні знання, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

Інститут – вищий навчальний заклад ІІІ або VI рівня акредитації або структурний підрозділ університету чи академії, якщо проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. (Згідно із Законом України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року). Отож, як ти бачиш, різниця не лише в словах.

Університет дає насправді ґрунтовні знання, адже тут освіта широкопрофільна і, як показує досвід, найкраща. Академія поступається університетові лише вужчою спеціалізацією, а інститут – рівнем акредитації і, можливо, не такими глибокими науково-методичними дослідженнями. Але пам'ятай, що, незважаючи на назву обраного тобою навчального закладу, лише від тебе залежить, які знання ти у ньому здобудеш. Під час вибору вищого навчального закладу ти повинен керуватися тими самими правилами, що і під час вибору профілю навчання в школі. Ти можеш просто згадати, які науки були твоїми улюбленими – точні або гуманітарні.

Джерело trud.gov.ua

В розділ

Додано 03.03.2011

Нагору Назад