|

Що робити, коли на підприємство прийшла інспекція з праці?

 Отже, для того, щоб проведення перевірки підприємства не перетворилось на скандал з викликами поліції, погрозами, нервами – варто дотримуватись чіткого алгоритму дій, який передбачений нормами чинного законодавства України. (Дотримуючись норм закону, ви примушуєте дотримуватись їх перевіряючого). Найперше, що потрібно запам’ятати власнику або керівнику підприємства – ВИ ГОСПОДАР! Прийшли до вас «у гості», отже ви повинні взяти ініціативу у свої руки та показувати взаємну зацікавленість у проведенні перевірки. Для подальших дій пропонуємо наступний алгоритм дій:

 

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПЕРЕВІРКИ

1.    Спокійно зустріти, привітатися та вимагати у тих, що прийшли, відрекомендуватися та пред'явити службові посвідчення. Переписати дані службових посвідчень (П. І. Б., посаду, орган, який представляє, номер посвідчення, дату видачі, термін дії) на окремий аркуш паперу. При відмові - викликати поліцію. Бувають такі випадки, коли підприємці стають жертвами шахраїв, котрі потім вимагають хабарі чи стягують неіснуючі штрафи, шляхом підробки посвідчень, або користуючись довірою підприємців не перевіряють їх наявність та справжність;

       Законодавча підстава – ч. 5 ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), п. 4 Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390 (далі - Порядок);

 

Посадові особи Держпраці, що не мають належним чином оформлених службових посвідчень, не мають права брати участь у перевірках роботодавців. Право проведення перевірок мають посадові особи Держпраці та її територіальних органів, які відповідно до своїх посадових обов'язків мають повноваження державного інспектора з питань праці. Держпраці має право залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, вчених, представників інститутів громадянського суспільства.

Законодавча підстава – пп. 1 п. 6 Положення Про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 (далі - Положення)

 

       2. Ви маєте право вимагати від посадовців Держпраці, що прийшли, пред'явити документи, наявність яких є необхідною для проведення перевірки. Окрім посвідчення посадові особи повинні пред’явити направлення на проведення перевірки.

       Законодавча підстава – п. 4 Порядку, ч. 5 ст. 7 Закону.

 

         Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб Держпраці до здійснення перевірки, якщо вони не пред'явили вказаних документів.

 

        3. Дізнатися про вид перевірки, яку мають намір провести посадові особи Держпраці:

          Повідомлення повинно містити:

             - дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

      - найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

      - найменування органу державного нагляду (контролю).

 

          3.1. Якщо це планова перевірка - зателефонувати до територіального органу Держпраці та з'ясувати, чи внесено ваше підприємство до графіку перевірок підприємств, та чи направляли до Вас перевіряючих. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання мінімум за 10 днів.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу Держпраці до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про її здійснення.

            Законодавча підстава – абз. 3 ч. 4 ст. 5 Закону

 

           3.2. Якщо перевірка позапланова, уточнити підставу для її здійснення:

          - подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

          - виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

         - перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень. 

 4. Запропонувати посадовим особам Держпраці (за їх згодою) розписатися у Журналі реєстрації перевірок. Перед початком здійснення перевірки посадова особа контролюючого органу повинна внести запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання. Залишений запис у вказаному Журналі буде додатковим підтвердженням перевірки з боку цього органу.

     Законодавча підстава - ч. 12 ст. 6 Закону

 

       5. Прийняти рішення про допущення або недопущення посадових осіб Держпраці до проведення перевірки. Допустити перевіряючих до перевірки можна тільки у тому випадку, якщо всі вищенаведені вимоги будуть задоволені.

     Якщо приймається рішення про НЕДОПУСК посадових осіб до перевірки необхідно письмово оформити Акт відмови від проведення перевірки, у якому потрібно зазначити не лише причини відмови, але й умову, за якої посадові особи будуть допущені до перевірки: «Посадова особа Держпраці (П.І.П.) буде допущений до проведення перевірки за умови наявності у нього службового посвідчення, направлення на проведення перевірки, а також попереднього оповіщення нас про проведення планового заходу не пізніше ніж за 10 днів до його початку».

    ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ, що з 2017 року передбачена відповідальність роботодавців за недопуск до перевірки передбачена відповідальність у вигляді штрафу в сумі 9600,00 грн., а якщо предметом перевірки було питання фактичного допуску до роботи працівників без укладання трудового договору, розмір штрафу становить – 320 000,00 грн. Тож, перед тим, як не допускати до перевірки посадових осіб Держпраці – переконайтесь про наявність підстав для цього.

       Законодавча підстава – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII.

 

ПОЧАТОК ПЕРЕВІРКИ

       1. Підготувати перевіряючому робоче місце - для роботи з документами та бесід із співробітниками підприємства.

       Законодавча підстава – п. 5 Порядку

 

       2. Отримати від посадової особи Держпраці:

       - копію направлення на перевірку (де, зокрема, буде зазначено дату початку та закінчення перевірки, підстави та предмет здійснення заходу);

      - запис про перевірку у відповідному журналі (за його наявності);

      - інформацію про документи, які необхідно буде надати інспектору (це необхідно для того, щоб ви мали уявлення про обсяг, зміст та особливості документів та інформації, необхідної для перевірки, а також, щоб не надати «зайвих» документів). ПАМ'ЯТАЙТЕ – перевірка проводиться лише щодо питання, що потребує перевірки, записаного у направленні. Надання інформації та документів, що не стосуються предмету перевірки не є обов'язком підприємця.

 

      3. Погодити та проінформувати посадову особу Держпраці про режим проведення перевірки на підприємстві: яка тривалість перевірки, з якого і до якого часу протягом робочого дня буде перебувати на підприємстві перевіряючий. Проінформувати перевіряючого про режим робочого часу, встановлений на підприємстві. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

      Законодавча підстава – ч. 3 ст. 4 Закону, ч. 6 ст. 19 Господарського кодексу України.

 

       4. Визначити та представити перевіряючому особу, відповідальну за його супровід під час перевірки. Цю роль може виконувати юрист, інша компетентна особа (працівник підприємства), що орієнтується в особливостях діяльності підприємства, може правильно оцінити ситуацію та зорієнтуватися в ній, зуміти тримати єдину лінію захисту підприємства, давати перевіряючим компетентні відповіді та пояснення, правильно реагувати на їх дії, запобігати або вирішувати будь-які конфліктні ситуації. За необхідності подібну роль може взяти на себе і сам керівник підприємства.

 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

        1. Перевірка документів. У разі, якщо посадова особа просить надати їй інформацію, документи чи матеріали – пам’ятайте, що уся інформація, що може бути надана перевіряючому повинна стосуватись лише предмету перевірки. Уточніть у перевіряючого чи хоче він «ознайомитись» чи «отримати» відповідні документи. Для ознайомлення можна надавати, проте перевіряючі можуть розраховувати отримати лише копії або витяги з документів, ведення яких передбачено законодавством про працю. Про отримання копій чи витягів з документів ви можете просити перевіряючого оформити його вимоги у письмовому вигляді. (Оскільки вам необхідно сформулювати чіткий перелік того, що треба знайти, тим більше, ви застрахуєте себе від того, щоб не надати документи, які не стосуються предмету перевірки). Окрім того, на те, щоб знайти документи, зробити їх копії чи витяги з них – у вас буде час,  який є найціннішим ресурсом в умовах проведення перевірок.

        Законодавча підстава - пп. 5 п. 6 Положення

 

        2. Спілкування з працівниками. У разі, якщо посадова особа хоче поспілкуватись з вашими працівниками – проведіть особисто працівника до кімнати, де перебуває перевіряючий. По дорозі можете заздалегідь «провести інструктаж» з працівником, як вести себе з перевіряючим та як відповідати на питання. Якщо перевіряючий наполягає на проведення спілкування на місці роботи працівника – повідомте, що спілкування має бути конфіденційним, тому для цього перевіряючому надали робоче місце, а робоче місце працівника не може це забезпечити. Пам’ятайте і проінструктуйте працівників про те, що це не допит у слідчого і працівник не повинен говорити те, чого не хоче і примусити це зробити не може ніхто.

         Законодавча підстава – п. 5 Порядку.

 

        3. Обстеження підприємства. У разі, якщо посадова особа Держпраці хоче обстежити підприємство ви зобов’язані допускати перевіряючого до службових, адміністративних та виробничих приміщень підприємства, а також робочих місць працівників, розташованих поза цими приміщеннями.

        Законодавча підстава – пп. 5 п. 6 Положення

        Проте, забезпечте перевіряючого супроводженням, щоб виключити можливість його довільного та самовільного переміщення по підприємству, адже це ваша власність і можливо деякі об’єкти є вашою комерційною таємницею, проте на це ви можете посилатись лише, якщо у вас є положення про комерційну таємницю на підприємстві.

        ПАМ'ЯТАЙТЕ, що посадова особа Держпраці не слідчий і не має права проводити обшук, огляд, вилучення предметів, тощо. Він не має права навіть рухати будь-що. Сама специфіка перевірки посадовцями Держпраці полягає у перевірці документів, а не проведення обшуків чи вилучення їх.

 

     4. У разі, якщо до перевірки залучені інші особи - спеціалісти центральних та місцевих органів виконавчої влади, вчені, представники інститутів громадянського суспільства – ВИ ПОВИННІ СЛУХАТИ ТА ВИКОНУВАТИ ПРОХАННЯ І ВКАЗІВКИ, ВІДПОВІДАТИ НА ПИТАННЯ ЛИШЕ ПЕРЕВІРЯЮЧОГО, І ТІЛЬКИ У ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО ВОНИ СТОСУЮТЬСЯ ПРЕДМЕТА ПЕРЕВІРКИ. Інші особи не уповноважені виконувати функції перевіряючих, тому при виникненні питань чи непередбачуваних ситуацій делікатно поясність це представникам, адже вони можуть бути лише спостерігачами, не втручаючись у безпосередню перевірку

 

ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

        1. Після завершення перевірки - вимагайте складення Акту перевірки, перевірте складений Акт на відповідність встановленій формі, повноту (повинні бути заповнені всі графи) та правильність заповнення.

          Законодавча підстава – форма Акту затверджена наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390

 

       2. Підписати акт перевірки з вказуванням заперечень. Якщо заперечення явні, ви можете їх обґрунтувати – вкажіть їх та прикладіть копії документів, що підтверджують ваші заперечення. Разом із копіями документів, що додаються до акту додайте список цих документів, який додається. У разі відсутності можливості надати документи для підтвердження заперечень – вкажіть у акті, що заперечення будуть надані додатково.

 

         3. Отримати екземпляр підписаного акту;

 

ЯКЩО ПЕРЕВІРКОЮ ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ

         1. Якщо винесено посадовою особою Держпраці припис необхідно перевірити його на відповідність встановленій формі, повноту (повинні бути заповнені всі графи) та правильність його заповнення.

              Законодавча підстава – форма Акту затверджена наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390

 

         Після підписання припису вимагати в посадової особи Держпраці один примірник складеного припису, уточнити зміст вимог припису, конкретизувати строки усунення порушень та терміни для письмового повідомлення посадової особи Держпраці про хід виконання припису.

        У разі непогодження з актом та приписом, на підставі заперечень, доданих до акту можна оскаржити припис у встановленому порядку.

 

           2. Якщо посадова особа Держпраці складає протокол про адміністративне правопорушення – необхідно ознайомитися із змістом протоколу, перевірити його на відповідність встановленій формі, повноту (повинні бути заповнені всі графи) та правильність заповнення.

            Законодавча підстава – форма Акту затверджена наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390

 

       Після складення підписати протокол про адміністративне правопорушення зі своїми поясненнями, зауваженнями або не підписувати його, мотивуючи свою відмову

              Законодавча підстава - ч. 3 ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

            У разі присутності на місці складення протоколу свідків (працівники, колеги), які можуть підтримати вашу позицію при розгляді справи про адміністративне правопорушення, необхідно вимагати, щоб їм також дали підписати протокол

               Законодавча підстава - ч. 2 ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

        Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше ніж через два місяці від дня здійснення правопорушення, а при довготривалому правопорушенні (саме такими є більшість порушень законодавства про працю) - два місяці з дня його виявлення;

           Законодавча підстава - ч. 1 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

          3. У раз розгляду справи про накладення штрафу варто пам'ятати, що справа розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд. У разі наявності обгрунтованих підстав ви можете відкласти розгляд справи не пізніше ніж на 10 днів з моменту повідомлення органу Держпраці.

          Про розгляд справи Держпраці та її територіальні органи письмово повідомляють підприємців не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам.

       Справа розглядається за участю підприємця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду.

             За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акту, приймає відповідне рішення.

 

         При розгляді справи необхідно попросити врахувати пом'якшувальні обставини (при їх наявності). Наприклад, щире покаяння винного та запобігання негативним наслідкам правопорушення.

         Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітитки, один з яких залишається у Держпраці або її територіальному органі, другий - надсилається протягом трьох днів підприємцю.

              Постанову про накладення штрафу можна оскаржити в суді.

       Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що необхідно повідомити Держпраці чи її територіальний орган.

           Законодавча підстава – Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509.

 

            ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ, що будь-які дії посадових осіб, вчинені з порушеннями норм чинного законодавства є підставою для визнання таких дій неправомірними, отже і акти, приписи чи постанови про накладання штрафу також можна визнати неправомірними та скасувати їх дії. Проте, знайте, що усі неправомірні дії посадовців необхідно фіксувати у формі актів, проводити аудіо -; відео фіксацію цих дій з попередженням про таку фіксацію. Таким чином, усі неправомірні дії посадовців можна оскаржити, але це не звільнить вас від проведення повторної перевірки з цього ж питання.

 

https://jurhelpkorostyshiv.jimdofree.com/статті/публікації-3/стаття-55/

В розділ

Додано 08.12.2021

Нагору Назад