|

Роботодавець не виплачує нараховану заробітну плату: що робити працівнику для її отримання?

Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору.

Про це повідомляє Головне управління Держпраці.

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку.

Коли повинна виплачуватись заробітна плата:

  • регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
  • не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Затримка виплати заробітної плати навіть на один і більше днів є порушенням строків виплати.

Що робити працівнику, якщо роботодавець не виплачує нараховану заробітну плату:

  • звернутись з письмовою заявою до роботодавця про виплату заборгованої суми заробітної плати;
  • якщо безпосередні переговори з роботодавцем не призвели до результату, та заробітну плату не виплачено, необхідно звернутися із заявою до профспілки про вирішення питання виплати заробітної плати;
  • наступна інстанція – комісія по трудових спорах: трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом;
  • у разі, якщо комісія по трудових спорах не створена, або працівник не погоджується з рішенням комісії, робітник має право звернутися до місцевого суду про примусове стягнення заборгованості із виплати заробітної плати.

На будь якому етапі працівник має можливість звернутися до Держпраці або її територіальних органів із скаргою на дії роботодавця.

 

Компенсація за затримку:

  • у зв’язку із порушенням строків виплати заробітної плати, якщо затримка становить більше 1 календарного місяця, провадиться компенсація працівникам втрати частини заробітної плати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством;
  • виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

 

http://bit.ly/3oZbjca

В розділ

Додано 19.01.2021

Нагору Назад