|

Як скласти SWOT-аналіз для бізнесу

Найважче в бізнесі та в житті загалом ухвалення рішень. SWOT-аналіз універсальний інструмент для прийняття рішення, який ви можете застосувати для бізнесу в цілому та для конкретної компанії або стартапа, бізнес-напрямку чи продукту. Такий вид аналізу також можна використовувати для вивчення людей і інших питань, які не стосуються бізнесу.

Поняття «SWOT-аналіз» в 1963 році ввів професор К. Ендрюс Гарварді. Метод почав використовуватися з 1980-х років для прийняття стратегічних рішень і продовжує залишатися актуальним інструментом для управлінців.

Маючи SWOT-аналіз, ви зможете вивчити стан підприємства, щоб скласти відповідну його реальному стану маркетингову стратегію.

SWOT-аналіз унікальний тим, що він простий в застосуванні. Його можуть використовувати і домогосподарка, щоб скласти список покупок для приготування вечері, і акула бізнесу, щоб визначиться з мільярдною угодою, і стартапер при запуску проекту, і інвестор при вкладенні грошей в стартап.

SWOT розшифровується так: S Strengths, сильні сторони товару, W Weaknesses, слабкі сторони товару, O Opportunities, можливості компанії, T Threats, загрози компанії. Варто зазначити, що для складання SWOT-аналізу необхідно мати певне уявлення про сам об'єкт.

Крок 1. Визначаємо сильні та слабкі характеристики

Тут аналізується внутрішнє середовище. Для реалізації цього кроку потрібно провести порівняльний аналіз продукту з основними конкурентами.

Намалюйте в блокноті або створіть в Excel два стовпчики з назвами «Сильні сторони» та «Слабкі сторони». Ті характеристики, що виявилися найкращими, ніж у конкурентів, запишіть у сильні властивості продукту, гірші – в слабкі.

Сильні характеристики дають перевагу на ринку або краще становище в порівнянні з конкурентами. Слабкі характеристики, тобто вади, гальмують зростання компанії, не дають продукту зайняти лідируючі позиції на ринку.

Щоб не заплутатися у великій кількості факторів, які виникають у процесі аналізу, розмістіть їх в залежності від того, наскільки сильно вони впливають на обсяги продажів і виручку. Виділіть до восьми основних факторів.

Крок 2. Шукаємо ризики та потенціал для зростання компанії

На цьому етапі необхідно визначити можливості та ризики для розширення бізнесу. Потрібно проаналізувати, чи впливають на бізнес зовнішні тригери, оцінюючи ступінь впливу кожного з них на продажі.

Можливості бізнесу тригери зовнішнього середовища, що дозволяють компанії підняти продажі або збільшити доходи. Загрози для бізнесу зовнішні чинники, що знижують обсяги продажів або майбутній прибуток компанії.

У цьому кроці SWOT-аналізу для посилення результату можна використовувати PEST-аналіз, що допомагає більш детально вивчити вплив політичних, економічних, соціальних і технологічних подій на майбутній прибуток.

Крок 3. Складаємо загальну таблицю SWOT-аналізу

Таблиця SWOT-аналізу дозволяє вибудувати інформацію в зрозумілу структуру. Таблиця складається з чотирьох квадратів. У першому будуть сильні сторони, у другому – слабкі, в третьому – можливості, в четвертому – загрози.

Виявлені тригери потрібно вписувати від найбільш важливого до найменш значимого. Пріоритет визначається за їхнім впливом на обсяг продажів і прибуток.

Отже, впишіть всі факти в таблицю SWOT-аналізу. Перевірте, чи точно виявлені сильні сторони товару збільшують прибуток і конкурентність підприємства, а його слабкі сторони мають зворотний ефект.

Переконайтеся, що знайдені можливості можуть позитивно вплинути на прибутковість компанії, а виявлені загрози можуть зменшити прибуток підприємства та лояльність клієнтів у наступні п'ять років.

Маючи перед очима готову таблицю з реальними факторами в ній, ви можете приступати до формування висновків свого SWOT-аналізу.

Крок 4. Пишемо висновки

Щоб зробити правильні висновки, потрібно поставити правильні запитання і дати на них відповіді. Яка основна конкурентна перевага вашого продукту? Як ви будете покращувати свої сильні сторони? Як ви будете розвивати можливості компанії на основі сильних сторін продукту?

Як слабкі сторони зробити сильними, а з загроз створити можливості для зростання? Як компанія може нівелювати слабкі сторони та мінімізувати їх вплив на бізнес? Як донести до споживача переваги? Як приховати від клієнта слабкі сторони? Як швидко скористатися наявними можливостями та уникнути загроз?

Крок 5. Створюємо презентації на основі результатів

Фінальний етап SWOT-аналізу – розробка презентації, де викладаються візуалізовані та розширені результати аналізу.

https://www.epravda.com.ua/

 

 

В розділ

Додано 24.01.2019

Нагору Назад