|

Семінар: Трансфертне ціноутворення 2020! Master File, Local File, CbC Reporting. Контрольовані операції. Ідентифікація. Пов’язані особи. Методи. Діапазони. Контроль. Перевірки. Штрафи

Компанія / Тренер: Діловий клуб
Місто: Київ
Ціна участі: 2450 грн.
Дата проведення: захід пройшов 25.03.2020

Цільова аудиторія

Для директора, гл.бухгалтера, бухгалтера, юриста, аудитора.

Детально: http://dku.in.ua/?p=TP

Програма

ЗМІНИ 2020 в сфері ТЦУ! Законопроект №1210 ПРИЙНЯТО!

1. Трирівнева структура документації (для міжнародних груп компаній).

 • Документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл).
 • Глобальна документація (Майстер-файл).
 • Звіт у розрізі країн (CbC Report, country-by-country reporting).

2. Яких українських компаній стосуватиметься запровадження звіту в розрізі країн (CbC Report) та Мастер-файлу?

3. Повідомлення про участь в міжнародній групі компаній.

4. Глобальний Майстер-файл.

 • Право контролюючого органу на запит, якщо платник податку входить до міжнародної групи компаній.
 • Вимоги щодо наповнення глобального майстер-файлу.
 • Звіт у розрізі країн: хто і як подає?

5. Документація з ТЦУ.

 • Розширено обсяг інформації / документів, що має міститись у / додаватись до Документації з ТЦУ.

6. Пов’язаність осіб.

 • Зміна критеріїв!
 • Розмір прямого або опосередкованого володіння збільшено до 25 %.
 • Пов’язаність через кредиторську заборгованість.
 • Додаткова ознака пов’язаності – участь у спільній діяльності.

7. АГРО.

 • Новий об’єкт контролю – господарські операції платників єдиного податку 4-ї групи.

8. Введення термінів «сировинні товари» та «котирувальні ціни»:

 • Обов’язкове застосування методу ПНЦ.
 • Подача повідомлення щодо укладання договору в межах контрольованих операцій із сировинними товарами.

9. Платежі, прирівняні до дивідендів.

 • Запроваджено концепцію оподаткування, що передбачає коригування за методологією та процедурами, передбаченими для контролю за ТЦУ, при здійсненні операцій з нерезидентами.

10. Побудова діапазону.

 • Ціни на дату укладення договору чи на дату переходу права власності?
 • Використання діапазону котирувальних цін.
 • Правильне обґрунтування неможливості застосування методу ПНЦ

11. Зіставність.

 • Детальне визначення усіх аспектів зіставності комерційних та фінансових умов операцій з умовами неконтрольованих операцій тепер обов’язкове.

12. Нематеріальні активи. Аналіз операцій за методикою зіставної оцінки.

13. Перелік рекомендованих джерел інформації для обґрунтування біржового товару буде змінено.

14. Запровадження механізму проведення пропорційного коригування.
15. «ДІЛОВА МЕТА».

 • Запровадження концепції «ділової мети» для цілей ТЦУ.
 • Необхідність проведення коригувань, якщо умови операцій не відповідають розумній економічній причині.

16. BEPS.

 • Імплементація положення 8-10 кроків Плану дій BEPS.
 • Контроль за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній.
 • Вдосконалення правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари.

17. Контрольовані іноземні компанії (КІК).

 • Концепція оподаткування прибутку КІК на рівні контролюючої особи.
 • Відповідність обсягу операцій принципу «витягнутої руки».

18. Превалювання «сутності» над «формою» у процесі аналізу контрольованих операцій.

 • Фактичні умови (контрольованої операції) КО не відповідають умовам договору.
 • Визначення відповідно до фактичної поведінки сторін угоди та фактичних умов її проведення.

19. Чергові зміни до Форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції!

 • Наказ Міністерства фінансів. Мета - приведення у відповідність до положень ПКУ, якими, зокрема, передбачено розширення переліку господарських операцій, які визнаються контрольованими.
 • З 1.01.2018 визнаються контрольованими також і внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом.

20. Проведення процедури взаємного узгодження.

 • Визначено порядок, що передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій компетентного органу.

21. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ та ТЦУ.

 • Запроваджено в ПКУ принцип "винної відповідальності" платника податку за податкові правопорушення.
 • Визначено вимоги щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів.
 • Закріплено матеріальну відповідальність органу за неправомірні діяння його посадових осіб та безвинну відповідальність контролюючих органів.

22. Посилення ШТРАФНИХ САНКЦІЙ!

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ по ТЦУ 2019 року (Закон № 2628)!

5. Аналіз умов здійснення контрольованих операцій – фактичні умови превалюють над договірними.
6. Аналіз активів використаних сторонами контрольованих операцій.
 Визначення впливу активів на зіставність операцій.
7. Контрольовані операції визначаються відповідно до фактичних умов їх проведення
(незалежно від умов укладеного договору / наявності документального оформлення взагалі).
8. Вибір сторони, що тестуються – 
аналіз можливості застосування методології.
9. Вибір періоду, що аналізується – деталізація підходу вибору інформації за декілька податкових періодів та розрахунок середньозваженого показника рентабельності.
10. Уточнено та доповнено права контролюючого органу під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

12. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • Специфіка для посередників при ТЦУ.
 • "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦУ.
 • Нові правила процесу проведення перевірок по ТЦУ.

13. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
 • Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Пов’язаність через кредитування.
 • Зміни в критеріях пов’язаності – пов'язаність через бенефіціарного власника.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦУ. Наслідки для платників.
 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

14. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ (КО). Ідентифікація та їх визначення. Критерії. Нові правила 2020!

 • Ідентифікація кола операцій для ТЦУ.
 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Обсяг контрольованої операції визначається не за договором, а у відповідністю із принципом «витягнутої руки».
 • Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).
 • Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
 • Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
 • Розширено види КО. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
 • Посередники. Операції з посередниками-нерезидентами.Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").Розширено види контрольованих операцій. Операції з нерезидентами специфічних ОПФ.
 • Специфічні ситуації.Відступлення права вимоги. Порука. Прощення боргу. Дивіденди та внески до статутного капіталу.
 • Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
 • Запровадження принципу групування КО (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, НМА та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.

15. Нерезиденти.

 • Змінений перелік «Низько-податкових» юрисдикцій (НПЮ) від КМУ.
 • Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
 • Чи застосовується ТЦУ при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?
 • Операції між нерезидентом і його постійним представництвом контролюються, за загальними правилами
 • Роз’яснення ДФС по КО.

16. Співставні операції.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 • Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних для різник методів ТЦУ – приклади розрахунків та коригувань.Практичні рекомендації.

17. МЕТОДИ ТЦУ.

 • Методи ТЦУ. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження.
 • Пріорітетність методів ТЦУ. Послідовність використання методів ТЦУ.
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 • 1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (Comparable uncontrolled price (CUP)). Пріоритетний по відношенню до інших методів.
 • 2. Метод ціни перепродажу (Resale price).
 • 3. Метод «витрати +» (Cost plus)
 • 4. Метод співставної рентабельності, чистого прибутку (Transactional net margin method (TNMM).
 • 5. Метод розподілення прибутку (Profit split).
 • Приклади застосування методів ТЦУ до операцій.
 • Ціна та показники Рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦУ. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір показника рентабельності.
 • Визначення більш простої сторони при застосуванні методів, що базуються на рентабельності.Що, коли більш простою стороною є нерезидент?
 • Групування КО / співставних операцій для розрахунку рентабельності. Практичні приклади розрахунку рентабельності.Вибір правильного аналізованого показника рентабельності.
 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Як застосовувати? Що робити, якщо не можливо застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни при обгрунтуванні цін біржового товару? Перелік бірж та біржового товару (Постанова КМУ).
 • Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.

18. Діапазони. Зміни.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани.При самостійному коригуванні - нижнього / верхнього квартилю.
 • Практичні приклади побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.

19. Джерела інформації по співставним операціям.

 • Відсутні офіційні джерела. Розширено перелік джерел інформації.Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦУ.Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства.Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод
 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANA,  AMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦУ: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦУ.
 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

ДОКУМЕНТАЦІЯ. Рекомендації практики. Підводні камені.
ЗВІТ по ТЦУ! Підготовка та перевірка звіту.

20. ЗВІТ по ТЦУ! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!

 • Приклад складання Звіту про контрольовані операції.
 • Проблемні питання при заповненні.
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО.
 • Аналіз основних помилок при складанні Звіту. Аналіз Порядку.
 • Перевірка звіту по ТЦУ.
 • Які документи потрібно мати?

21. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ. Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦУ.
 • Доповнено перелік інформації, яка має бути у Документації про КО(опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦУ.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Пакет документації для цілей ТЦУ, як підготувати функціональний аналіз.

22. Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика ТЦУ.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?
 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦУ. 
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦУ.

23. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.
 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • При самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медиана(навіть щодо попередніх звітних періодів).
 • 30% коригування поширюється не лише на операції з НПЮ, а і на операції з контрагентами специфічної организаційно-правової форми.

Проблемні аспекти застосування ТЦУ.

24. Планування ТЦУ та мінімізація ризиків.

25. Внутрішня система контролю за ТЦУ: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

26. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦУ.

 • Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод.
 • Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦУ.

Додаткова інформація

Перевірки ТЦУ. Контроль. Штрафи. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

27. Податкові перевірки ТЦУ. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦУ. Практика перевірок ДФС.
 • Підстави для перевірки: зміни.
 • Порядок та особливості проведення.
 • Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
 • Результати перевірки. Нюанси.
 • Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 • Статистика ДФС по результату моніторингу та податкових перевірках за попередні періоди.

28. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення ДФС.
 • Спостереження за цінами та умовами.
 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 • Аналіз інформаційних джерел.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

29. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦУ.

30. УЗГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 • Порядок узгодження цін згідно Постанови КМУ (зі змінами).
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

31. СУДОВА ПРАКТИКА по ТЦУ!

 • Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз.
 • Ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення КО до звіту.
 • Пов’язаність осіб.
 • НПЮ (Грузія, Швейцарія). LLP.
 • Посередницькі договори.
 • Неподання Документації. Не звітування.
 • Щодо штрафів...

32. ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦУ. Нові правила!

 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 • За неподання Звіту (невчасне подання):До 31.12.2019 року: 300 прожиткових мінімумів.З 1.01.2020 року - 608 100 грн.!Неподання звіту / уточнюючого звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.
 • За помилки у Звіті, незадекларовані, невключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 прожиткових мінімумів). Специфічні ситуації.
 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 прожиткових мінімумів).
 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • НЕМАЄ звільнення від штрафних санкцій за завищення витрат / заниження доходів в КО за 2016 рік.
 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 року!
 • Специфічні ситуації.

Статистика КО за 2018 рік:

 • 2.500 звітів про контрольовані операції в межах ТЦУ;   
 • 2.500.000.000.000 грн.    
 • Контрольовані операції: Швейцарія 33%, Кіпр 7,9%, ОАЕ 6,3%, інші країни 52,8%.
 • Експорт товарів за КО: 43% товари, 20% мінеральна сировина (руди), 20% метали, 17% АПК.

 

Результати перевірок:

 •   + 400 млн. грн. податку на прибуток;
 •   - 3,8 млрд. грн. від'ємного значення; 
 •   + 160,8 млн. грн. 
 •   + 160,8 млн. грн. штрафів; 
    + 68 млн. грн. 
 •   + 68 млн. грн. пені.

 

Детально: http://dku.in.ua/?p=TP

Вартість участі: 2450 грн. (без НДС).
Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
За 2-х учасників: знижка 5%,
За 3-х та більше: знижка 10%!

До вартості входить:

 • навчання, консультації на семінарі,
 • відповіді на питання (в т.ч. індивідуальні),
 • ексклюзивні матеріали до семінару. Понад 150 слайдів!
 • обід в ресторані,
 • кава-брейки (вранішня кава + в перервах),
 • набір ділових аксесуарів,
 • сертифікат.

 

! Отримати більш детальну інформацю та зареєструватись Ви можете за тел. компанії
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Контакти: Сергей Петришин Телефон: (044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90

В розділ

Додано 12.03.2020

Нагору Назад