|

Ощадливе виробництво

Компанія / Тренер: ТОТ, центр бізнес-технологій, тренер Пестрецова - Блоцька Ольга
Місто: м.Київ
Ціна участі: 7240 грн.
Дата проведення: захід тривав з 18.03.2020 до 19.03.2020

 

Цільова аудиторія

Фахівці і керівники, які прагнуть до ефективності бізнесу і піклуються про підвищення своєї компетентності.

 

Програма

1. Операційне досконалість

 • Відмінні риси Бережливого виробництва.
 • Мета Бережливого виробництва.
 • Кайдзен виробничої системи.
 • Принципи впровадження бережливого виробництва.
 • Можливості бережливого виробництва.
 • Методи підвищення ефективності.
 • Ідентифікація факторів, що знижують ефективність роботи і фінансові показники компанії.

2. Принципи ведення бізнесу на TOYOTA

 • Приймати рішення з урахуванням довгострокової перспективи
 • Правильний процес дає правильні результати
 • Додавати цінність організації, розвиваючи своїх співробітників і партнерів
 • Безперервне вдосконалення

3. Етапи та інструменти трансформації виробничої системи

 • Етапи трансформації існуючої виробничої системи в систему Бережливого виробництва.
 • Вибір інструментів і підсистем Бережливого виробництва, оптимальних для кожного етапу трансформації виробництва.
 • Показники ефективності потоку створення цінності
 • Показники ефективності використання обладнання

4. Інструменти для збору інформації та оцінки поточного стану

 • Оцінка поточного стану
 • Інструменти аналізу і структурування проблем
 • Інструменти для вибору пріоритетних зон поліпшення
 • Карта потоку створення цінності, графічні символи карти, вибір групи продуктів, побудова карти поточного стану
 • Карта майбутнього стану потоку створення цінності

5. Забезпечення стабільності виробничої системи

 • Стабільність виробничої системи.
 • Показники стабільності та нестабільності.
 • Стандартизація процесів.
 • Впровадження стандартних операційних процедур.
 • Система 5S (організація ефективних робочих місць).

6. Виштовхування і витягування продукції

 • Робота виштовхує системи.
 • Традиційне планування і прискорення виконання замовлення.
 • Робота витягаючої системи.
 • Засоби забезпечення витягаючої системи - створення системи JIT (точно вчасно)
 • Найважливіші критерії наявності потоку
 • Покрокове вирівнювання
 • Вирівнювання навантаження.
 • Компонування виробничих осередків і зонування робочих місць

7. Візуальний менеджмент

 • Підходи і переваги використання візуалізації.
 • Області застосування візуального менеджменту.

8. Система загального обслуговування обладнання

 • Опис і переваги
 • Порядок впровадження
 • Система SMED (швидке переналагодження обладнання)

9. Управління змінами

 • Впровадження системи подачі пропозицій.
 • Організація роботи малих груп.
 • Робота міжфункціональних команд.
 • Плануй - роби - перевіряй - впливай.
 • Керівництво змінами.

 

 

Контакти: Анастасія Грабовецька, тел. 063-297-85-55

В розділ

Додано 26.12.2019

Нагору Назад