|

Фінанси для ІТ

Компанія / Тренер: ТОТ, центр бізнес-технологій, тренер Пестрецова - Блоцька Ольга
Місто: м.Київ
Ціна участі: 8240 грн.
Дата проведення: захід тривав з 16.03.2020 до 17.03.2020

Розуміння фінансової картини роботи компанії допоможе фахівцям - знаходити потрібну інформацію в фінансових документах, визначити чіткі критерії обгрунтування управлінських рішень і складання бюджетів свого напрямку.

Тренінг передбачає 70% часу - розгляд практичних завдань, кейсів, командних обговорень та фінансову звітність реальних підприємств.

 

Програма

1. Фінансова система підприємства. Особливості ІТ компаній.

 • Логіка руху фінансових ресурсів;
 • Організація фінансової системи підприємства для підвищення керованості підприємства;
 • Учасники прийняття фінансових рішень.
 • Фінансова структура підприємства. Види елементів фінансової структури.

2. Інформація, що міститься у фінансовій звітності підприємства. Основні фінансові терміни.

 • Форма, зміст і принципи складання звіту про прибутки і збитки (Profit & Loss). Витрати R & D;
 • Форма, зміст і принципи складання балансу (Balance sheet). Нематеріальні активи, програмне забезпечення, сайти, оренда;
 • Форма зміст і принципи складання звіту про рух грошових коштів (Cash flow statement)
 • Як читати фінансові звіти;
 • Основні терміни і поняття в галузі управління фінансами.

3. Основні інструменти фінансового аналізу. Аналіз ІТ компанії (Google, Facebook).

 • Методологія фінансового аналізу;
 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів;
 • Фінансові коефіцієнти;
 • Оцінка фінансового стану підприємства;
 • Техніка експрес-діагностики фінансового стану підприємства.

4. Управління оборотними коштами підприємства, дебіторською заборгованістю і резервами

 • Склад і структура оборотних коштів підприємства;
 • Операційний і фінансовий цикл підприємства;
 • Розрахунок необхідних обігових коштів для фінансового циклу підприємства;
 • Управління грошовим обігом підприємства; Кредиторська заборгованість або комерційний кредит: порівняльний аналіз вигідності; вартість комерційного кредиту;
 • Управління дебіторською заборгованістю; кредитна політика; знижки при термінової оплати; контроль за станом дебіторської заборгованості;
 • Управління засобами для формування резервів на утримання персоналу та робочих місць.

5. Логіка управління витратами. Основні формули ухвалення рішень в управлінні витратами

 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контролю і регулювання; Постійні і змінні витрати.
 • Аналіз «витрати - обсяг - прибуток»;
 • Значення інформації про витрати при прийнятті різних рішень в бізнесі;
 • Використання інформації про витрати при плануванні діяльності підприємства.

6. Фінансове планування та бюджетування

 • Види бюджетів та їх особливості:

- бюджет продажів;

- бюджет закупівель;

- бюджет комерційних витрат;

- бюджет загальногосподарських витрат;

- бюджет підрозділів

7. Структура і системи бюджетування

 • Складання фінансових бюджетів:

- бюджет прибутків і збитків;

- бюджет грошового потоку;

- бюджет інвестицій.

 • Розробка головного бюджету і взаємозв'язок його елементів.

8. Вартість грошей у часі. оцінка інвестицій

 • Термін окупності інвестицій;
 • Дисконтований термін окупності;
 • Чиста приведена вартість;
 • Внутрішня норма рентабельності

Контакти: Анастасія Грабовецька, тел. 063-297-85-55

В розділ

Додано 26.12.2019

Нагору Назад