|

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) по програмі IFA

Компанія / Тренер: Зубілевич Світлана Яківна
Місто: Львов
Ціна участі: 6000 грн
Дата проведення: захід тривав з 11.08.2018 до 09.09.2018

Целевая аудитория

Бухгалтери, аудитори

Программа

Тема 1. Введення в МСФЗ

 • Класифікація  національних систем бухгалтерського обліку і звітності та фактори, що впливають на їх функціонування;
 • Відмінності у міжнародній бухгалтерській практиці;
 • Регулювання бухгалтерського обліку;
 • Поняття МСФЗ, застосування та  їх значення;
 • Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тема 2. Принципи формування фінансової звітності по МСФЗ (IAS 1).

 • Концептуальні основи МСФО;
 • Призначення і змістбухгалтерських принципів;
 • Цілі фінансової звітності;
 • Якісні характеристики фінансової звітності;
 • Елементи фінансової звітності;
 • Порядок представлення та склад форм звітності;
 • Основоположні принципи фінансової звітності.

Тема 3. Представлення фінансової звітності за МСФЗ (IAS 1, IAS 15, IAS 21, IAS 29).

 • Склад форм звітності;
 • Балансовий звіт;
 • Звіт про прибутки і збитки;
 • Звіт про зміни в капіталі;
 • Записка-пояснення до фінансової звітності;
 • Аудиторський висновок;
 • Інформація, що відображає зміну цін;
 • Вплив зміни валютних курсів.

Тема 4. Облік довгострокових активів (IAS 16).

 • Основні засоби;
 • Класифікація основних засобів;
 • Нерухомість та інше майно;
 • Загальні правила амортизації;
 • Особливості амортизації основних засобів;
 • Оренда майна (IAS 17);
 • Амортизація орендованого майна;
 • Фінансова звітність орендаря;
 • Фінансова звітність орендодавця.

Тема 5. Облік нематеріальних активів (IAS 38).

 • Особливості визнання і оцінки;
 • Розкриття інформації про нематеріальні активи;
 • Амортизація нематеріальних активів;
 • Амортизація ділової репутації фірми;
 • Амортизація витрат на розробку;
 • Знецінення активів (IAS 36). Вибуття активів.

Тема 6. Облік інвестицій  і участі в спільній діяльності (IAS 27, IAS 28, IAS 31, IAS 40).

 • Загальний підхід до обліку інвестицій;
 • Інвестиції в дочірні і асоційовані підприємства;
 • Інвестиційна власність;
 • Вкладення в спільну діяльність;
 • Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік матеріальних запасів (IAS 2).

 • Системи обліку. Собівартість запасів;
 • Вплив методів оцінки запасів на показники фінансової звітності;
 • Помилки при оцінці запасів.

Тема 8. Облік фінансових інструментів (IAS 32, IAS 39).

 • Фінансові інструменти і фінансові активи;
 • Чотири категорії фінансових активів;
 • Визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань;
 • Оцінка фінансових інструментів;
 • Хеджування фінансових інструментів;
 • Розкриття інформації про фінансові інструменти.

Тема 9. Облік зобов'язань (IAS 37, IAS 33).

 • Види зобов'язань;
 • Дебіторська і кредиторська заборгованість;
 • Умовні активи і умовні зобов'язання;
 • Відстрочені податки;
 • Акціонерний капітал;
 • Резерви. Прибуток на акцію.

Тема 10. Доходи: визначення доходу і види доходів.  Витрати: визначення витрат і види витрат (IAS 18, IAS 20, IAS 19).

 • Визнання доходу;
 • Визнання витрат;
 • Облік урядових субсидій;
 • Винагороди працівникам.

Тема 11. Витрати по позиках (IAS 23, IAS 26, IAS 12).

 • Облік і звітність по програмах пенсійного забезпечення;
 • Податок на прибуток;
 • Чистий прибуток або збиток за звітний період.

Тема 12. Договори підряду (IAS 11, IAS 14).

 • Витрати і доходи по договорах підряду;
 • Визнання доходів і витрат за договором підряду;
 • Розкриття інформації про договори підряду;
 • Сегментна звітність.

Тема 13. Проміжна фінансова звітність (IAS 34, IAS 35).

 • Проміжна звітність;
 • Припинена діяльність.

Тема 14. Звіт про рух грошових коштів (IAS 7).

 • Складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом;
 • Складання звіту по методу прямого відображення надходження і витрачання грошових коштів;
 • Представлення потоків грошових коштів.

Тема 15. Облік об'єднання компаній (IAS 22, IAS 24).

 • Облік покупки компаній;
 • Облік об'єднання інтересів;
 • Розкриття інформації про об'єднання компаній;
 • Звітність про асоційовані компанії;
 • Консолідована фінансова звітність і порядок її складання.

Тема 16. Додаткова звітна інформація (IAS 8, IAS 10).

 • Розкриття інформації про фундаментальні помилки;
 • Розкриття інформації про зміни в обліковій політиці;
 • Події після звітної дати.

Дополнительная информация

Інститут фінансових бухгалтерів (IFA) заснований у 1916 році у Великобританії і є одним із найстаріших організацій фінансистів і бухгалтерів. Щорік тисячі фахівців у сфері фінансів із понад 80 країн світу стають слухачами IFA, аби пройти навчання, скласти іспити і отримати престижні дипломи і професійні кваліфікації.

У своїй діяльності Інститут фінансових бухгалтерів тісно співпрацює з Міжнародною асоціацією бухгалтерів (IAB) – професійною організацією, сертифікуючій і об’єднуючій працівників бухгалтерській професії по всьому світу.

IFA сприяє розвитку професії бухгалтера і просуває міжнародні стандарти високої якості. Програми IFA розроблені провідними фахівцями-практиками і призначені для бухгалтерів, аудиторів, фінансових спеціалістів, працівників банків, фінансових директорів і керівників компаній, що бажають отримати необхідні знання і навики з управління і розвитку бізнесу.

В кінці курсу Ви отримаєте грунтовні знання, підтверджені міжнародним дипломом: Спеціаліст по міжнародним стандартам фінансової звітності від Інституту фінансових бухгалтерів (IFA – Institute of Financial Accountants, Великобританія).

Диплом реєструється та виготовляється у Великобританії.

Контакти: (067)-680-68-12

В розділ

Додано 27.07.2018

Нагору Назад